Signer

Signer nå og bli med i listen over virksomheter som støtter bærekraft i økonomifunksjonen

Last ned 10 prinspipper for bærekraft i økonomifunksjonen

Her kan du laste ned en utskriftsbar pdf av prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen, som kan brukes til intern og ekstern kommunikasjon for virksomheter som har signert.