Disse har signert

Virksomheter som stiller seg bak prinsippene

Storebrand
NorgesGruppen
Jernia
Yara
Posten
Ruter
AION
Cemasys
Haugesund Sparebank
Sparebank 1 Østlandet
Å energi
JCI Innovation
Gjensidige
Sporveien
Mesta
Kiwa Norge
Anemo
Cultura Bank
Bivvy AS
Tapwell AS
Scope321 AS

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen?

Signer nå