Disse har signert

På denne siden samler vi logoer til virksomhetene som stiller seg bak de 10 prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen og som vil gjøre sitt ytterste for å implementere disse i sin virksomhet.

10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen er ment som en helhetlig tilnærming til hva en omstilling vil bety for økonomene og som alle virksomheter kan strekke seg etter.

Ønsker din virksomhet å stille seg bak prinsippene og prioritere dette viktige arbeidet? Send en mail med deres logo til kontakt@skiftnorge.no

Alle som signerer vil bli invitert inn til digitale samlinger, der målet er å dele erfaringer og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter på tvers av ulike bransjer.

Signer her