Om initiativet

Bærekraft i økonomifunksjonen

Økonomer spiller en nøkkelrolle når bærekraftsinformasjon fremover skal løftes opp på nivå med finansiell informasjon.

Bakgrunn for arbeidet

Mer enn 2.000 norske selskaper blir truffet av de nye rapporteringskravene for bærekraft som kommer fra EU. I praksis er det økonomi og regnskap som skal løse informasjonsbehovet i overgangen til standardisert og obligatorisk bærekraftsrapportering.

Inntil nå har rapporteringen på bærekraft i stor grad vært frivillig og kvalitativ i formen for selskaper. At bærekraft nå blir regulert og lovpålagt på linje med finansiell rapportering, innebærer at påstander i en bærekraftsrapport må kunne etterprøves.

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) gjelder i første omgang for store foretak av allmenn interesse – banker, forsikringsforetak og noterte foretak med over 500 ansatte. For årsrapporten 2025 gjelder rapporteringskravene for alle store foretak, og fra 2026 gjelder dette for små og mellomstore noterte foretak. I tillegg til obligatoriske krav, vil det komme flere standarder for frivillig rapportering.

Formålet med prinsippene

Hvordan endres arbeidet til økonomifunksjonen med alle de nye lovkravene på bærekraft? Hvordan bør kravene implementeres og operasjonaliseres slik at bærekraft blir en del av virksomhetsstyringen? Og hvordan bør selskaper kommunisere bærekraft med sine viktigste interessenter?

Grønne økonomer er et felles initiativ fra Skift, Econa og Deloitte som søker å gi svar på disse spørsmålene. De ti prinsippene er en guide til hva ambisiøse bedrifter bør ha på plass for å etterleve kravene på bærekraft, med tips til hvordan arbeidet kan innpasses i virksomheten.

Læringsarenaen vil oppdateres med det siste innen beste praksis på bærekraft i økonomifunksjonen. Vi oppfordrer ledere til å signere, diskutere og operasjonalisere prinsippene i sine virksomheter, både offentlige og private.

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen? Signer og send inn logo her!

Hva innebærer det å signere prinsippene?

Er disse relevant og nyttig for vår virksomhet? Identifiser det største forbedringspotensialet.

Signer plakaten her. Kommuniser gjerne at din virksomhet ønsker å følge prinsippene og oppfordre gjerne kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Implementer prinsippene slik at de passer til din virksomhet. Hvor har vi størst forbedringspotensial? Sett mål og lag handlingsplaner.

Alle som signerer blir invitert med på digitale samlinger om bærekraft i økonomifunksjonen. Møt medlemmer fra Skift og andre virksomheter som har signert for å dele erfaring og lære av andre.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen?

Signer nå

Andre anbefalinger

Les mer om Econas arbeid med bærekraft her.

Les mer om Deloittes tjenester innen klima og bærekraft her.