Om prinsippene

Bærekraft går «fra powerpoint til regneark»

Bærekraft i økonomifunksjonen

I praksis er det økonomi og regnskap som skal løse informasjonsbehovet i overgangen til taksonomien og det grønne skiftet. De store selskapene er i ferd med å forberede seg, men alle bedrifter og organisasjoner må rapportere på sentrale bærekraftparametre om relativt kort tid.

Hvordan skal økonomene og økonomifunksjonen jobbe med bærekraft i det daglige? Hvordan skal de mange kravene implementeres og operasjonaliseres slik at bærekraft blir en naturlig del av den daglige driften? Hvordan skal vi tydelig nok vise våre viktigste interessenter hvordan selskapet jobber med bærekraft, og med dét sikre ny, frisk kapital?

Det er mange bedrifter og ikke minst økonomifunksjoner som ikke helt vet hvordan de skal tilnærme seg EUs Green Deal, den kommende taksonomien og de ulike lovforslagene fra norske myndigheter på bærekraftrapportering og klimarisiko.

Disse 10 prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen er et felles initiativ fra Deloitte, Econa og Skift. Prinsippene er en klar oppfordring til bedrifter om å forplikte seg til å prioritere dette viktige arbeidet i sin organisasjon.. Prinsippene er ment å være en helhetlig tilnærming på hva denne omstillingen må bety for økonomene.

Vi må øke bevisstheten om at det trengs et reelt kompetanseløft og innsats for å møte det som kommer, det må testes og feiles slik at økonomer kan bidra på det de kan best – levere på tall, prognoser og styringsinformasjon. Både for å redusere risiko, og finne nye og grønne forretningsmodeller.

Vi vil fremover levere råd, guider, og anbefalinger på anerkjente rammeverk og beste praksis.

Vi oppfordrer ledere til å signere, diskutere og operasjonalisere prinsippene i sine virksomheter, både offentlige og private.

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen? Signer og send inn logo her!

Hva innebærer det å signere prinsippene?

Er disse relevant og nyttig for vår virksomhet? Identifiser det største forbedringspotensialet.

Signer plakaten her. Kommuniser gjerne at din virksomhet ønsker å følge prinsippene og oppfordre gjerne kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Implementer prinsippene slik at de passer til din virksomhet. Hvor har vi størst forbedringspotensial? Sett mål og lag handlingsplaner.

Alle som signerer blir invitert med på digitale samlinger om bærekraft i økonomifunksjonen. Møt medlemmer fra Skift og andre virksomheter som har signert for å dele erfaring og lære av andre.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen? Signer og send inn logo.

Signer nå