Prinsipp 10

Sørg for målrettet dialog med investorer, finansielle institusjoner og andre interessenter

Vi skal jobbe for å levere god og relevant informasjon om selskapets arbeid med klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring.

Økonomifunksjonens rolle

Investorer, finansielle institusjoner og interessenter tar stadig mer hensyn til virksomheters påvirkning og resultater knyttet til miljø, sosiale forhold og eierstyring. Det hender også at virksomhetens integrering av bærekraft kan ha en positiv påvirkning på kapitalkostnader.​

Økonomifunksjonen har allerede ansvar for finansiell rapportering og tilhørende rutiner og prosesser. Ved å innarbeide rapportering av bærekraftsinformasjon og finansiell informasjon vil virksomhetene kunne gi investorer og finansielle institusjoner en helhetlig innsikt i virksomheten. Det oppfyller også deres behov for og forventninger til informasjon om hvordan selskapet integrerer bærekraft i virksomheten.

Egenvurdering

  • Kartlegg investorers og finansielle institusjoners behov for og forventninger til rapportering av bærekraftsinformasjon​.
  • Integrer resultatindikatorer som dere mener er nødvendige for å gi et dekkende bilde av påvirkningen og utviklingen i selskapet​.
  • Kartlegg hvorvidt behovet for og forventningene til bærekraftsinformasjon er dekket gjennom virksomhetens etablerte målings- og rapporteringsprosesser​.
  • Lukk gapene ved å ta med etterspurt informasjon i virksomhetens etablere prosesser og slik sikre effektive prosesser og høy kvalitet på rapporteringen​.
  • Sikre relevant og integrert bærekraftsinformasjon i dialogen med investorer og finansielle institusjoner.