Prinsipp 4

Styrk samhandlingen mellom økonomifunksjonen og bærekraftsansvarlige

Vi vil bidra til mer samhandling og gode arbeidsprosesser som sikrer en konsistent tilnærming til klima og bærekraft. Vi vil bidra til å fjerne eventuelle siloer mellom økonomifunksjonen og bærekraftsansvarlige i virksomheten.

Økonomifunksjonens rolle

Det er ikke bare én del av virksomheten som er ansvarlig for bærekraft. En vellykket integrering av bærekraftsarbeidet krever at hele bedriften tar sitt ansvar.

Bærekraftsrapportering krever innsamling av både kvalitativ og kvantitativ informasjon fra hele organisasjonen. Informasjonen bør være fullstendig, verifiserbar og tidsriktig levert. Dette krever god planlegging, kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjonen.

Egenvurdering

  • Påse at ansvarsfordelingen bidrar til at økonomifunksjonen kan gjennomføre sin rolle i rapportering og analyser.
  • Etabler rutiner for hvilke avdelinger som skal rapportere hvilke data, og sett interne frister for arbeidet.
  • Kartlegg hvilke systemer som benyttes i rapporteringsprosessen.