Prinsipp 5

Rapporter etter anerkjente rammeverk

Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere bærekraftsrapporteringen og til at resultatene av bærekraftsarbeidet kan sammenlignes og analyseres. Vi vil benytte rammeverk og standarder som er tilpasset behovene i vår egen virksomhet.

Økonomifunksjonens rolle

Økonomifunksjonen har lang erfaring med å rapportere etter rammeverk og allerede etablerte prosesser for å sikre informasjonen som går ut fra selskapene.

Økonomifunksjonen har ansvar for å kartlegge hvilke krav til rapportering om bærekraft som treffer bedriften nå, og hvilke krav den vil bli underlagt i fremtiden.

Bærekraftsrapportering bygger både på kvalitativ og kvantitativ rapportering, og kravene skjerpes til rapportering på finansielle KPI-er og andel av bærekraftige transaksjonsstrømmer fra inntekter, kostnader og investeringer. Det er elementært å involvere økonomifunksjonen i prosessene for å lykkes med rapportering, uavhengig av hvilket rammeverk som brukes.

Egenvurdering

  • Integrer bærekraftsrapportering i allerede eksisterende rapporteringsprosesser.
  • Begynn arbeidet med lovpålagt rapportering i god tid for å bygge gode prosesser.
  • Integrer rapporteringspunkter i rammeverk i økonomifunksjonens rapporteringsplan.
  • Kartlegg hvordan eksisterende eller kommende krav til rapportering om bærekraft treffer bedriften.
  • Benytt anerkjente rammeverk ved rapportering av bærekraftsinformasjon.