Prinsipp 7

Sikre kvaliteten på bærekraftsinformasjon

Vi vil bruke kompetansen i økonomifunksjonen til å kvalitetssikre bærekraftsdata. Dette vil sikre og heve kvaliteten på bærekraftsinformasjon ved at den kan verifiseres av tredjeparter.

Økonomifunksjonens rolle

Med skjerpede krav til bærekraftsrapportering stilles det også krav til kvalitet på bærekraftsdataene som rapporteres.​

Ved å bygge på økonomifunksjonens kunnskap om kvalitet på finansielle data kan bærekraftsdata innarbeides i etablerte kontroller. Slik sikrer man informasjonen som rapporteres i årsrapporter, internt eller til investorer. ​

Dette gjelder for måleparametere i EU-taksonomien, sosiale forhold og finansielle konsekvenser av bærekraftstemaer.

Egenvurdering

  • Planlegg hvordan bærekraftsdata kan samles inn, både i egen drift og i leverandørkjeden.​
  • Tenk over hvilke estimater som skal benyttes, og hvilken informasjon som trengs for å underbygge estimatene.​
  • Undersøk hvilke rapporteringssystemer som benyttes i dag, og hvilke ytterligere funksjonaliteter som behøves.​
  • Utarbeid nøkkelkontroller tilknyttet vesentlig bærekraftsinformasjon.​
  • Sikre at data er fullstendige, tilstrekkelig kontrollert og verifiserbare​.
  • Etabler kontroller som avdekker feil i vesentlige datapunkt.