Prinsipp 8

Bruk økonomifunksjonens innsikt i analyser

Vi vil bygge på økonomenes sterke forståelse av det finansielle i arbeidet med bærekraftsanalyser for å forstå hvordan selskapet påvirkes både på selskapsnivå og i verdikjeden.

Økonomifunksjonens rolle

Økonomifunksjonen sitter på store mengder data som kan brukes som grunnlag i bærekraftsanalyser. Dette gjelder både i møte med kunder og leverandører, og i vurderingen av egen virksomhet i lys av åpenhetsloven og andre påvirkningsanalyser. ​

Eksempler på analyser hvor økonomifunksjonen kan bistå, er med innspill til analyser av dobbel vesentlighet, verdikjedeanalyser, rapportering på åpenhetsloven og andre relevante analyser knyttet til produkter, kunder og leverandører.

Egenvurdering

  • Involver de største kundene og leverandørene i å komme med innspill til åpenhetsloven og verdikjedeanalyser​.
  • Inkluder økonomifunksjonen i diskusjoner om dobbel vesentlighetsanalyse​
  • Baser finansiell vesentlighet for bærekraftstemaer på finansiell vesentlighet for selskapet​.
  • Sikre at dataen som brukes som grunnlag, er fullstendige, tilstrekkelig kontrollert og verifiserte.