Prinsipp 9

Bruk økonomifunksjonen i vurdering av sosiale forhold

Vi vil bygge på økonomenes forståelse av hvordan sosiale forhold kan påvirke selskapets bunnlinje, og sikre effektiv informasjonsinnhenting i verdikjeden.

Økonomifunksjonens rolle

Risikoer og muligheter knyttet til sosial påvirkning har direkte innvirkning på virksomhetens bunnlinje.​

HMS, mangfold og inkludering, kompetanseutvikling, medarbeidertilfredshet, ivaretakelse av menneskerettigheter og beskyttelse av utsatte grupper er alle eksempler på sosial bærekraft hvor virksomheter kan være avgjørende for å sikre langsiktig verdiskaping.​

Økonomifunksjonen må vurdere hvordan sosial bærekraft påvirker finansielle resultater, og involveres i arbeidet med å identifisere tiltak og initiativ som reduserer risikoer og realiserer muligheter i et kost–nytte-perspektiv.

Egenvurdering

  • Sikre at arbeid med tiltak og initiativer som senker risikoer og realiserer muligheter, og som har vesentlige finansielle konsekvenser, involverer økonomifunksjonen tidlig i prosessen. ​
  • Bruk økonomifunksjonens kompetanse og innsikt i finansielle forhold, og eksterne interessenters behov for og forventninger til bærekraftsinformasjonen, til å prioritere mellom sosiale risikoer og muligheter.​
  • Bruk økonomifunksjonens kompetanse og innsikt i finansielle forhold til å evaluere effekten av tiltak og initiativer for sosial bærekraft.